Cầu trục gầu ngoạm

Gầu ngoạm rác

Category:

Description

Cầu trục gầu ngoạm dùng gầu ngoạm để ngoạm vật liệu, có các loại gầu ngoạm như gầu ngoạm thủy lực, gầu ngoạm đóng mở bằng tự trọng…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cầu trục gầu ngoạm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *