Cầu trục dầm đôi

Cầu trục dầm đôi thường dùng cho các loại cầu trục có khẩu độ lớn. Cầu trục dầm đôi có ưu thế so với cầu trục dầm đơn là có chiều cao nâng lớn hơn (so với cùng chiều cao nhà)

Category:

Description

Cầu trục dầm đôi thường dùng cho các loại cầu trục có khẩu độ lớn. Cầu trục dầm đôi có ưu thế so với cầu trục dầm đơn là có chiều cao nâng lớn hơn (so với cùng chiều cao nhà)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cầu trục dầm đôi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *