Nhà máy mới, dây truyền sản xuất mới

Với dầy truyền sản xuất mới và nhà mày mới, HT đã cung cấp hàng trăm bộ cầu trục và hàng nghìn tấn khung nhà kết cấu thép ra thị trường mỗi năm. HT tự tin đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *