Bảo trì - bảo dưỡng

Hiểu rõ tính chất hoạt động của các thiết bị nâng hạ, và nhu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng,
Công ty HT đã tạo dựng lên đội ngũ cán bộ và công nhân có sự am hiểu sâu sắc về thiết bị nâng cả về lý thuyết và thực tế, nên sẽ đảm bảo sự làm việc ổn định và liên tục của thiết bị nâng sau khi được HT bảo dưỡng định kỳ.