Mô nô ray là thiết bị nâng hạ, chỉ di chuyển theo bốn hướng: Nâng – hạ – Trái – Phải bao gồm 1 tời nâng chạy trên 1 dầm chữ I

Showing all 1 result